وزن-دنیا


یک نشریه جدید ادبی روی کیوسک

ماهنامه «وزن دنیا» منتشر شد

ماهنامه «وزن دنیا» در حوزه شعر منتشر و روی کیوسک روزنامه فروشی ها قرار گرفت.

‏۳-‏خرداد-‏۱۳۹۸