محمد-صوفی


محمد صوفی رییس جشن مستقل سینمای مستند ایران شد

محمد صوفی به عنوان رییس یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران از سوی هیات رییسه این جشن معرفی شد.

‏۳۱-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸