شورای-اکران-آثار-سینمایی


تصویب سهم ۷ درصدی پخش کنندگان

نخستین جلسه شورای اکران آثار سینمایی با حضور ابراهیم داروغه زاده، منوچهر شاهسواری، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی، رضا سعیدی پور، سید مسعود اطیابی ، علی سرتیپی و محمدرضا فرجی برگزار شد.

‏۸-‏خرداد-‏۱۳۹۸