شبی-که-ماه-کامل-شد


تبعیض غیر قابل اغماض در اکران فیلم ها!

شورای صنفی نمایش باید دلایل استثنایی که برای فیلم های محمدرضاصابری،یکی از اعضای شورای صنفی نمایش قائل شده است را برای رسانه ها شرح دهد.

‏۱۳-‏خرداد-‏۱۳۹۸

یادداشت

هنر بازی فرشته صدرعرفایی،کلاس درسی برای بازیگران ایرانی

هنر بازی فرشته صدرعرفایی، کلاس درسی برای بازیگران ایرانی است،اگر می خواهند در این عرصه موفق شوند.

‏۲۲-‏بهمن-‏۱۳۹۷