روشنفکر


روشنفکران خودساخته و شمشیرهای آخته!

افرادی که خود را روشنفکر و تافته‌ای جدا بافته می‌دانند، به جای علم کردن پرچم‌های صلح، بیرق‌های جنگ برافراشته‌اند، آن هم جنگ با خودی!

‏۸-‏خرداد-‏۱۳۹۸

کدام بهتر است،اتفاق یا افتراق؟!

وقتی اختلاف وجود دارد،پایین کشیدن فیلم ها از روی پرده ،توقف نمایش ها و لغو مجوز کنسرت ها ادامه خواهد داشت.

‏۲۶-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸