تلویزیون-wift


با امضای دیتر کاسلیک رییس جشنواره بین‌المللی فیلم برلین

برلیناله به طرح ۵۰/۵۰ برابری جنسیتی پیوست

دیتر کاسلیک طرح تعهد جشنواره برلیناله به فعالیت در جهت ارتقای برابری جنسیتی در برلیناله را امضا کرد.

‏۲۲-‏بهمن-‏۱۳۹۷