بادکنک-سپید


یادداشت

هنر بازی فرشته صدرعرفایی،کلاس درسی برای بازیگران ایرانی

هنر بازی فرشته صدرعرفایی، کلاس درسی برای بازیگران ایرانی است،اگر می خواهند در این عرصه موفق شوند.

‏۲۲-‏بهمن-‏۱۳۹۷