ابراهیم-ایرج-زاد


موافقت شورای ساخت با دو فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو فیلمنامه موافقت کرد.

‏۱۹-‏خرداد-‏۱۳۹۸