آلفونزو-کوآرون


اولیویا کولمن بهترین هنرپیشه زن شد

موفقیت فیلم «سوگلی» در بفتا با دریافت ۷ جایزه

مراسم جایزه بفتا با یکه تازی فیلم «سوگلی» برگزار شد.

‏۲۲-‏بهمن-‏۱۳۹۷