«سالوادور-دالی»


افتتاح نمایشگاه آرا گولر از نخستین عکاسان آژانس جهانی عکس «مگنوم»

نمایشگاه عکاسی «خاطرات تاریخچه‌ای از دست رفته» از آثار عکاس ترک تبار آرا گولر از نخستین عکاسان آژانس جهانی عکس «مگنوم» و مورخ بصری شهر استانبول در مرکز نبشی در تهران افتتاح شد.

‏۲۲-‏بهمن-‏۱۳۹۷