بعدی
like
یادداشت

تلاش رفقا برای احیای طبل های پر صدا!

‏. ‏(‏۲۰-‏بهمن-‏۱۳۹۷)

خوشبختانه اکثر کسانی که در رسانه ها قلم می زنند یا خبر جمع می کنند،انسان هایی شریف هستند که با حداقل دستمزد صادقانه به کارشان ادامه می دهند،اما عده معدودی هم به چشم می آیند که برای کسب پول و نام دست به هر کاری زده و می زنند.

آرت کافه-سیدرضااورنگ:نشست های پرسش و پاسخ جشنواره فیلم فجر در این چند سال اخیر،همواره حاشیه هایی داشته و اگر با این منوال دنبال شود،در آینده نیز خواهد داشت.
امسال چند نفر مسوول اجرای این جلسات بودند،افرادی که با سینما آشنا بوده و دستی نیز در رسانه ها داشتند.حضور فرزاد حسنی در این جمع،وصله ای ناجور بود و هست،زیرا این گونه نشست ها به قدر کافی التهاب و حاشیه دارد، برای کم کردن تنش در این جلسات،احتیاج به مدیری است سنگین ، رنگین و صد البته مودب.
چرا باید فردی امتحان پس داده و هنجارشکن مثل فرزاد حسنی که مدتی است در تلویزیون هم جایگاهی ندارد،اجرای تعدادی از جلسات پرسش و پاسخ را بر عهده داشته باشد؟ این سوالی بود بی جواب که امروز به جواب رسید.
آنچه مشخص و مبرهن بود،حمایت برخی از افراد و جریان ها از حضور این مجری مدعی در نشست های پرسش و پاسخ جشنواره فیلم فجر بود،زیرا با هیچ معیار دیگری سازگار نبود.همین فشار ها و لابی ها بود که باعث شد وی به عنوان یکی از مجریان این جلسات انتخاب شود.
پس از برگزاری نشست های پرسش و پاسخ توسط فرزاد حسنی، افراد و جریان های حامی او که برای مطرح کردن این مجری هنجار شکن همه چیز را از قبل طراحی کرده بودند،وارد مرحله دوم طرح خود شده و سعی دارند با جوسازی های غلو آمیز و غیر واقعی،نام این مجری را دوباره بر سر زبان ها بیندازند و برایش در تلویزیون کاری دست و پا کنند،آن هم اجرای برنامه همیشه مسئله ساز و بی فایده «هفت»!
نگارنده با برنامه «هفت» از آغاز تا امروز مشکل داشته و دارد،زیرا مطمئن بوده و هست که این برنامه برای کمک به سینمای ایران و اهالی زحمتکش آن طرح ریزی و تولید نشده است.
مجریان برنامه «هفت» در مقاطع مختلف،خصوصا امروز، هرگز توانایی اجرا نداشته و نخواهند داشت،حتی اگر سال ها به این کار ادامه دهند،زیرا استعداد اجرا نداشته و ندارند.
مطرح کردن دوباره فرزاد حسنی و کاندید کردن وی برای اجرای برنامه «هفت»، تلاشی مذبوحانه است که عده ای از رفقا و هم پیاله های وی برای نجاتش از انزوا به خرج می دهند.
به فرض محال، اگر نقشه آنان عملی شد و دوست هنجار شکن شان دوباره وارد معرکه شده و سکاندار برنامه ای،به ویژه «هفت» شود،مطمئنا آنان از فرزاد حسنی چشمداشت خواهند داشت و طلب ارث و میراث می کنند،زیرا کار که بی مزد نمی شود!
متاسفانه با کنار رفتن استخوان خرد کرده های رسانه ها،برخی منفعت طلب عرصه را خالی دیده اند تا با کارهای نادرست و خارج از اخلاق رسانه ای،هم برای خود جایی دست و پا کنند و هم برای جیب شان پولی!
خوشبختانه اکثر کسانی که در رسانه ها قلم می زنند یا خبر جمع می کنند،انسان هایی شریف هستند که با حداقل دستمزد صادقانه به کارشان ادامه می دهند،اما عده معدودی هم به چشم می آیند که برای کسب پول و نام دست به هر کاری زده و می زنند.
حمایت کردن از افراد خاص یا دشمنی با برخی دیگر،نمونه هایی از اقدامات این گروه محدود است که در فضاهای مجازی و غیر مجازی قلم بمزدی می کنند.اکثر این افراد شناخته شده هستند،اما معلوم نیست چرا کسی مقابل کارهای هنجارشکن و نادرست آنان نمی ایستد و از شرافت حرفه شریف روزنامه نگاری و خبرنگاری دفاع نمی کند.
آنانی که با شانتاژ و حمایت های آنچنانی، می خواهند فرزاد حسنی یا امثال او را به هر طریقی که هست به جایی برسانند تا خود نیز منتفع شوند،این را بدانند که دیر یا زود تیرشان به سنگ خواهد خورد و تشت شان از بام خواهد افتاد!