پرویز-شهبازی


پوریا پورسرخ با « آلفرد » به ایرانشهر می آید

نمایش « آلفرد » با کارگردانی هادی عامل از ۱۹ فروردین درتماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود .

‏۲۳-‏اسفند-‏۱۳۹۷

اعلام برنامه روز یکشنبه سینمای رسانه

برنامه روز یکشنبه پردیس ملت سینمای رسانه اعلام شد.

‏۱۴-‏بهمن-‏۱۳۹۷