مرجان-قربانی


نمایش آثار ۱۰ هنرمند معاصر ایرانی در آلمان

نمایشگاه «خودبازگوی» با آثاری از هنرمندان ایرانی در برلین برگزار می‌شود.

‏۱۳-‏اسفند-‏۱۳۹۷