سیدجمال-ساداتیان


وعده مخاطب ۶ میلیون نفری در سینمای ایران!

بگذارید بلیت سینما گران شود!

تهیه کنندگان ایرانی کمی به خود زحمت داده و فیلم هایی مانند هالیوود و اروپا بسازند،آن وقت هرچه می خواهند قیمت بلیت ها را افزایش دهند،نوش جان شان!

‏۲۶-‏اسفند-‏۱۳۹۷

درباره گرفتن سرگروهی پردیس سینمایی کورش و دادن آن به سینما آستارا

شورای صنفی نمایش اسکناس های محمدصادق رنجکشان را به تجربه علی سرتیپی ترجیح داد!

با عقل و منطق نمی توان این موضوع را پذیرفت،تنها به این نتیجه می شود رسید که شورای صنفی نمایش اسکناس های محمدصادق رنجکشان را به تجربه علی سرتیپی ترجیح داده است!

‏۲۳-‏اسفند-‏۱۳۹۷