ثریاقاسمی


با هنرمندی ثریا قاسمی

«قصر خوشبختی » در رادیو نمایش ساخته شد

نمایش رادیویی «قصر خوشبختی » ۲۳ اسفند ماه از رادیو نمایش پخش می شود.

‏۲۲-‏اسفند-‏۱۳۹۷