آ.-هیتلر-(-a.-hitler-)


در نورنبرگ آلمان صورت می گیرد

حراج نقاشی‌ها و اشیای باقیمانده از هیتلر

حراجی وایدلر در شهر نورنبرگ آلمان نقاشی‌هایی ‌که به آدولف هیتلر نسبت داده می‌شود را به حراج گذاشت. دادستانی نورنبرگ احتمال می‌دهد که بخش بزرگی از این آثار جعلی باشند.

‏۲۱-‏بهمن-‏۱۳۹۷