آکادمی-فیلمسازی-بادن-وورتمبرگ


اعلام جزییات بخش «چشم‌انداز» جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران

جزییات بخش «چشم‌انداز» یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران اعلام شد.

‏۱۰-‏اسفند-‏۱۳۹۷