«اگر-خیابان-بیل-می‌توانست-سخن-بگوید»


اعلام جوایز اسپریت

«اگر خیابان بیل می‌توانست سخن بگوید» بهترین فیلم شناخته شد

ساعاتی پیش از آغاز اسکار، مراسم جوایز اسپریت برگزار و فیلم «اگر خیابان بیل می‌توانست سخن بگوید»بهترین فیلم سال شد.

‏۵-‏اسفند-‏۱۳۹۷